ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย บริเวณหมู่ที่ ๒, ๓, ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง และหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่

วันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱๑๔.๓๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย รองปลัดฯ ประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย บริเวณหมู่ที่ ๒, ๓, ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง และหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *