ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการเจาะบ่อบาดาลบริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง และดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๐๘.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย เลขานุการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการเจาะบ่อบาดาลบริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง
⏱ ๐๙.๐๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ ต้องขอขอบคุณ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ที่ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *