ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๔ และลงพื้นที่ตรวจสอบฝายระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง และดำเนินการซ่อมท่อเมนน้ำประปาบริเวณบ้านนางทิน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้างจำนวน ๓ จุด และทำการย้ายมาตรน้ำออกมาไว้บริเวณด้านนอก

⏱ ๑๔.๐๐ น. นายกฯ พร้อมด้วยรองปลัดฯ และสมาชิกฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๔ และลงพื้นที่ตรวจสอบฝายระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง
⏱ ๑๕.๐๐ น. มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
ดำเนินการซ่อมท่อเมนน้ำประปาบริเวณบ้านนางทิน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้างจำนวน ๓ จุด และทำการย้ายมาตรน้ำออกมาไว้บริเวณด้านนอก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *