ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ และถนนคอนกรีต ในพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ และ ๗ ตำบลห้วยใหญ่

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๐๙.๐๐ น. นายวัลลภ พุกชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย สมาชิกฯ พนักงานจ้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ และถนนคอนกรีต ในพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ และ ๗ ตำบลห้วยใหญ่

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *