ลงพื้นที่ซ่อมแซมแก้ไขท่อประปา กรณีฉุกเฉิน เนื่องจากท่อประปาแตก บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน ศุกร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๒๒.๐๐ น. นายวินัย แป้น ซื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มอบหมายให้กองช่างฯ ลงพื้นที่ซ่อมแซมแก้ไขท่อประปา กรณีฉุกเฉิน เนื่องจากท่อประปาแตก บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *