ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปา และแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า

๑๔:๐๐ ของวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ #นายวินัย_แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้รับมอบหมายให้ทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาในชุมชน
📌และร่วมกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสระโบสถ์แก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งท่าช้าง✌️ขอบคุณนะครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *