ลงพื้นที่ซ่อมท่อประปาและติดมาตรน้ำหมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่ และลงสำรวจพื้นที่เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ พร้อมสร้างถนนคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน ศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นชื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มอบหมายให้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างลงพื้นที่ซ่อมท่อประปาและติดมาตรน้ำหมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่
(เวลา) ๑๔.๐๐ น. นายกฯ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ พร้อมสร้างถนนคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *