ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 
ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี