ร่วมโครงการเยาวชนเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

วัน ศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีและเข้าร่วมโครงการเยาวชนเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *