ร่วมโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ทำบุญกลางบ้าน (ไหว้ศาลตาปู่ขุนทองรากชาย) ปี ๒๕๖๕ ณ ศาลตาปู่ขุนทองรากชาย หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง

น อาทิตย์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๐๖.๐๐ น. นายวินัย แป้น ซื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยนายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ สจ.ศักดิ์ชัย สัตย์จีน นายวรวงศ์ วรปัญญา เกษตรอำเภอ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสระโบสถ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และบริษัทน้ำตาลสระบุรี สาขาสระโบสถ์ ได้ร่วมโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ทำบุญกลางบ้าน (ไหว้ศาลตาปู่ขุนทองรากชาย) ปี ๒๕๖๕ ณ ศาลตาปู่ขุนทองรากชาย หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *