ร่วมเร่งหาลือและดำเนินการวางท่อระบายน้ำ พื้นที่ขยายถนน

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา ๑๐:๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย รองปลัด ท่านผู้ใหญ่และสมาชิกร่วมเร่งหาลือและดำเนินการวางท่อระบายน้ำ พื้นที่ขยายถนน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *