ร่วมเดินทางส่งท่านนายอำเภอสระโบสถ์ และส่งมอบถุงยังชีพให้กับเด็กๆและผู้ปกครอง

10:00 น.วันเสาร์ที่ 12 #นายวินัย_แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ร่วมกับท่าน
💎 สจ.#ศักดิ์ชัย_สัตย์จีน สจ.อำเภอสระโบสถ์
💎 #นายกชุมเมฆ_มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
💎 #นายกสุรพล_ตรงดี ท่านองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
🚗ร่วมเดินทางส่งท่านนายอำเภอสระโบสถ์ ย้ายไปประจำการอำเภอท่าหลวง
⏰ 16:00 น.ส่งมอบถุงยังชีพให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่ กักตัวตามศูณย์ CI และ HI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *