ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๓๐ น.
ท่านพระครูคุณสัมบัน เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ ร่วมกับ ท่านนายกวินัย แป้นซื่อ      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ผู้ช่วย สารวัตร ผอ.รพ.สต.ทั้ง ๒ ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *