ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๐๘.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง