ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.สระโบสถ์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์
เวลา 10.00 น. พร้อมด้วยนางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอสระโบสถ์ นายศักดิ์ชัย สัตย์จีน ส.จ. อ.สระโบสถ์ นางสาวทิพปภา แสงธาราทิพย์ ส.จ.เขต 4 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *