ร่วมประชุมเกษตรอินทรีย์ ของสำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๓.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย รองนายก ฯ เข้าร่วมประชุมเกษตรอินทรีย์ ของสำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *