ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ อำเภอสระโบสถ์ (กบอ.) และ ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการจัดทำแผน และข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
⏱๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ อำเภอสระโบสถ์ (กบอ.)
ในวันจันทร์ที่ ณ ห้องประชุมชั้น ๒
ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ พร้อมทั้งร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าอัตลักษณ์ของอำเภอ จำนวน ๙๐ ตัว พร้อมนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์ได้ประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนรพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
⏱๑๓.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับ พนักงานราชการที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ทั้งสองท่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
⏱๑๔.๐๐ น. นายกฯ พร้อมด้วย รองปลัดฯ สมาชิกฯ และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการจัดทำแผน และข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *