ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง และลงพื้นเยี่ยมเยือนและมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียงในตำบลทุ่งท่าช้าง

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างพร้อมด้วย รองนายกฯ สมาชิกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และครูโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง
⏱๑๖.๐๐ น. นำโดย ท่านพระครู คุณสัมบัน เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ พร้อมด้วย นายกฯ สมาชิกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นเยี่ยมเยือนและมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียงในตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *