ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๔๗ ปี โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร

นพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
⏱๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๔๗ ปี โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *