ร่วมต้อนรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมลงพื้นเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุหมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง และลงพื้นที่ตรวจเร่งดำเนินการก่อสร้างเทคอนกรีตและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง และ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่

วัน จันทร์ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้น ซื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มอบหมายให้ นายน้อย เถื่อนถ้ำ รองนายกฯ ร่วมกับท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้างต้อนรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมลงพื้นเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุหมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง
⏱๑๓.๓๐ น. มอบหมายให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมและต่อท่อประปาบริเวณหมู่ที่ ๔,๕ ตำบลห้วยใหญ่
⏱ ๑๔.๐๐ น. นายกฯ พร้อมด้วยรองปลัด ลงพื้นที่ตรวจเร่งดำเนินการก่อสร้างเทคอนกรีตและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง และ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *