ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๘.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดชัยมงคลวนาราม (วัดดงหลุ่ม)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *