ร่วมต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ของอำเภอสระโบสถ์ นายสุรเดช สร้อยอุทา และนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้าง

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
(เวลา) 13:00 นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างและคณะผู้บริหารฯ ร่วมต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ของอำเภอสระโบสถ์ นายสุรเดช สร้อยอุทา
(เวลา) 15.00 ประชุมเร่งด่วน จัดเวรยามรักษาการณ์ให้เจ้าหน้าที่ อปพร.ดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่กักตัวที่ศูนย์ CI
(เวลา) 16.35 นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *