ร่วมต้อนรับนายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ และลงพื้นที่ สำรวจ ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง ร่วมกับทีมงานกองช่าง

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
(เวลา) 10.00 นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ร่วมต้อนรับนายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์พบปะเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
(เวลา) 14.00 ลงพื้นที่ สำรวจ ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง ร่วมกับทีมงานกองช่าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *