ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565 และปรับปรุงศูนย์พักคอย(CI)

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
(เวลา) 08.00 น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เยี่ยมผู้กักตัวพร้อมให้กำลังใจที่ศูนย์ CI โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง
(เวลา) 09.00 น. ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565 พร้อมรับมอบเกียรติบัตร ณ โรงเรียนวัดเขาสามยอด
(เวลา) 14.00 น. ร่วมประชุมปรึกษาหารือ คณะผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง และได้ลงมือปฎิบัติ ในการปรับปรุงศูนย์พักคอย(CI) ให้ดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *