ร่วมก่อเจดีย์ทราย และจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วันอังคาร ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
🕰(เวลา) ๑๓.๐๐ น. นายกฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยท่านกำนัน,ท่านผู้ใหญ่ ท่านผู้ช่วย สารวัตร พรส.คุณครูธวัช และเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ทุ่งท่าช้าง ร่วมก่อเจดีย์ทรายเนื่องในวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีไทย
🕰(เวลา) ๑๗.๐๐ น. ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน
🕰(เวลา) ๑๗.๓๐ น. นายกฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเพื่อฉลองเจดีย์ทราย ณ วัดทุ่งท่าช้าง
🕰(เวลา) ๒๑.๐๐ น. นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *