ร่วมกิจกรรมโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ บริเวณฝายอ่างทองหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
⏱๐๘.๐๐ น. นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ บริเวณฝายอ่างทองหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *