ร่วมกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ตำบลทุ่งท่าช้าง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖
๑๖.๓๐ น. นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะบุคคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งท่าช้าง อสม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ตำบลทุ่งท่าช้าง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และร่วมออกกำลังกาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *