ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองตามลำดับ และ จุดเทียนมหามงคล

วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
⏱๐๖:๓๐ น.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และ ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง
⏱ ๑๗:๓๐ น.ร่วมถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองตามลำดับ และ จุดเทียนมหามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *