ร่วมกิจกรรมมอบของที่ระลึกและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยปี ๒๕๖๕

วัน จันทร์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๘.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงาน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมมอบของที่ระลึกและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยปี ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๔.๐๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สาธารณะสุขอำเภอฯ เกษตรอำเภอฯ ท้องถิ่นอำเภอฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน (วาตภัย)
(เวลา) ๑๖.๐๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้มอบหมายให้รองนายกฯ ข้าราชการ พนักงาน พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอฯ ออกพื้นตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *