ร่วมกิจกรรมมอบของที่ระลึกและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยพื้นที่หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน อังคาร ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๘.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงาน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมมอบของที่ระลึกและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยพื้นที่หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *