ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างพร้อมด้วยด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *