ร่วมกันทำความสะอาด ศาลตาปู่ขุนทองรากชาย เพื่อเตรียมความพร้อมทำบุญกลางบ้านประเพณีของตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน ศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้น ซื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ร่วมกันทำความสะอาด ศาลตาปู่ขุนทองรากชาย เพื่อเตรียมความพร้อมทำบุญกลางบ้านประเพณีของตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *