รับแจ้งการทุจริตของพนักงานและเจ้าหน้าที่

ศูนย์รับแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ขอเรียนแจ้งว่าหากพบเห็นการทุจริต ของพนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 036-689911  Email : info@thungthachang.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หรือติดต่อโดยตรง นายณฤพน  พรมมานอก รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ในวันและเวลาทำการ โทร. 062-6192656 หรือนายเยื้อ  เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง โทร 081-9943902 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ

 

Contact Form Demo (#1)

รับแจ้งข่าวการทุจริต