รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าพนักงานธุรการ คลัง