รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารที่สแกน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *