รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

 

 

🔉🔉รับสมัคร อปพร. 🔉🔉
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
#รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่7ถึง11กุมภานี้ ในวันและเวลาราชการสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *