รณรงค์พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบท ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
⏱ ๐๙.๓๐ น. นำโดย นายน้อย เถื่อนถ้ำ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันไข้เลือด ออกอาเซียน” โดยการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกับแจกทรายอะเบท ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *