รณรงค์งดสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ได้ดำเนินการรณรงค์งดสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *