มอบเตียงนอนกับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยทีมงานกองช่างฯ ได้นำเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย เผื่อช่วยช่วยฟื้นฟูให้กับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง และขอขอบคุณ รพ.สต.นิยมชัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ยืมเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *