มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 นายเยื้อ  เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ออกมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *