มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างพร้อมกับเข้าประชุมประเมินโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างร่วมกับคณะครู และ รพ.สต.ทุ่งท่าช้าง

⏱ ๑๐.๐๐ น. นายกฯ พร้อมด้วยรองนายกฯ ได้นำหน้ากากอนามัยและ ATK ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างพร้อมกับเข้าประชุมประเมินโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างร่วมกับคณะครู และ รพ.สต.ทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *