มอบวัสดุก่อสร้าง

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดย นายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมทีมงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ลงพื้นที่ มอบวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนที่เสียหายของประชาชนผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อนให้กลับมาใช้ได้ตามปกติเหมือนเดิม ต่อไป

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *