มอบยาฆ่าเชื้อสำหรับฉีดพ่นป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งท่าช้าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่

วันพุธ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
⏱เวลา ๑๐.๐๐ น. นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้มอบยาฆ่าเชื้อสำหรับฉีดพ่นป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งท่าช้าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *