มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๖.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างพร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน ได้ลงพื้นมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *