มอบถุงยังชีพผู้กักตัว ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) 15.00 น. #นายวินัย_แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้มอบหมายให้ รองนายกฯ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มอบถุงยังชีพผู้กักตัว ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *