พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(covid ๑๙) เพื่อป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน จันทร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๔.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างทำการออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(covid ๑๙) เพื่อป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่
(เวลา) ๑๖.๐๐ น. มอบหมายให้ นางรสริน อินทร์วิลัย รองนายกฯ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *