ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมทางสาธารณะ และ ลานวัด ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไป-มา

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
⏱๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ขอบคุณผู้ใหญ่นิกร จันทร ผู้ช่วยฯ และทีมงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
⏱๑๐.๓๐ น. กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมทางสาธารณะ และ ลานวัด ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไป-มา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *