ปรับปรุงท่อน้ำประปา และตรวจเยี่ยมและบรรเทาสาธารณภัยชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชน

วัน ศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๔.๐๐ น. พร้อมกับทีมงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างปรับปรุงท่อน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่และหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง
(เวลา) ๑๗.๐๐ น. ลงพื้นที่พร้อมกับรองนายกฯ ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ตรวจเยี่ยมและบรรเทาสาธารณภัยชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *