ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

วันจันทร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยรองนายกฯ ได้เตรียมการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และมอบหมายให้กองช่าง เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *