ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างนำโดย นายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และคณะผู้บริหาร ได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น “กิจกรรมวันลอยกระทง” ณ วัดทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  ได้มีการจัดการประกวดการแข่งขันหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆอีกมากมาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *